• 0 (342) 360 1026

Başkan - Doç.Dr. Zinnur GEREK
Üye - Öğr.Gör. Adil ÇETE
Üye - Öğr.Gör. Yusuf ÖZBAŞ
Üye
San.Öğr.Elm. Hasan TİPİ
Üye - San.Öğr.Elm.Dr. Hakan TATYÜZ
Üye - Öğr.Gör. Fahri ÇEPİK

Raportör - Yük.Ok.Sek. Aysel BAYRAK