• 0 (342) 360 1026

Başkan - Yrd.Doç.Dr. Neslihan ERTURAL
Üye - Yrd.Doç.Dr. Mehmet SÖYLEMEZ
Üye - San.Öğr.Elm. Hasan TİPİ
Üye - Öğr.Gör. Hamdi Hikmet GEÇİN
Raportör - Yük.Ok.Sek. Fatma Melahat ŞEN