• 0 (342) 317 16 01 veya 0 (342) 317 1635

     Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitelerinden sonra kurulan Türkiye’nin 3. Türk Müziği Konservatuvardır. Türk musikisinin evrensel musikideki yerini alabilmesi ve sosyo-kültürel yaşam içerisindeki varlığını devam ettirebilmesi temel amaçları doğrultusunda 27.06.1987 tarih ve 19500 sayılı kanunla kurulmuştur. 

     Türk müziğinin ve geleneksel danslarımızın özelliklerini yaşayarak fark ettiren, doğru bilgiye ulaşma yollarını bilen ve ulusal değerlerden evrensel ölçekte üretim yapabilen sanatçılar yetiştirmek amacıyla 1988 yılında Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları bölümlerinde toplam 15 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan konservatuvarımız bu gün Türk Müziği, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları bölümlerinde toplam 400 öğrencisiyle bölgenin en önemli, Türkiye’nin de sayılı konservatuvarlarından biridir. Konservatuvarımızda Türk müziğine ve Türk halk oyunlarına dayalı lisans eğitiminin yanı sıra 2019 yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı "Disiplinler arası Müzik Bilimleri"  programıyla tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir.        

      Nitelikli sanatçı yetiştirmenin yanı sıra, üst düzey bilimsel araştırmalar yapabilen, Türk müziği ve Türk halk oyunları alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olan ve bu alanda yüksek kalitede eğitim veren kurumumuz, müzik ve dans kültürümüzü araştırma, inceleme ve güncel yaşamda varlığını devam ettirebilme hedefleri doğrultusunda sanatçılar, araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmekte ve elindeki olanakları sürekli güncelleyerek kendini geliştirmektedir.

GENEL BİLGİLER