• 0 (342) 317 16 01 veya 0 (342) 317 1635

Kültürümüzün önemli öğelerinden olan geleneksel Türk müziği ve Türk halk oyunlarımızın kendine has yapıları korunarak geliştirilmesi, genç nesillere en sağlıklı bir biçimde intikalinin sağlanması, bunu yaparken de çağdaş öğretim ve teorik, bilimsel anlamda teknik ve ciddi metotlardan faydalanarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, tam donanımlı, iş ve meslek yeterliliğine sahip bireylerine yüksek ahlak erdeminin öncülüğünde  “sanatçı” hüviyeti ve sorumluluğu kazandırmaktır.

MİSYON