• 0 (342) 360 1026

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılı I. öğretime; Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Özel Yetenek Sınavları Giriş Yönergesine Göre, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır.

I. AŞAMA

1.  Piyanodan verilecek olan 2 tane tek ve 3 tane çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme.

2.  Verilecek ritmleri algılayıp tekrarlayabilme. (3 tane)

3.  Verilecek olan ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)

II. AŞAMA

1.  Piyanodan aynı anda verilecek olan tek ve çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme.

2.  Piyanodan verilecek ezgiyi algılayıp tekrarlayabilme.

3.  Verilecek ritmleri algılayıp tekrarlayabilme.

4.  Gösterilen adım, adım cümlesi ve oyunları algılayarak tekrarlayabilme.

5.  Gösterilen denge ve esneklik hareketlerini yapabilmesi değerlendirilecektir.

SINAV PUAN DEĞERLERİ

I.Aşama    a) Tek-Çift Ses İşitme= 50 puan

I.Aşama    b) Ritm Hafıza= 30 puan

I.Aşama    c) Ezgi Hafıza= 20 puan

II.Aşama   a) Tek-Çift Ses İşitme= 10 puan

II.Aşama   b) Ezgi Hafıza= 10 puan

II.Aşama   c) Ritm Hafıza= 20 puan

II.Aşama   d) Oyun algılama= 50 puan

II.Aşama   e) Denge esneklik= 10 puan