• 0 (342) 360 1026

Yüksekokul Sekreteri
► Yük.Ok.Sek. Aysel BAYRAK (1602)

Öğrenci İşleri
► Bil.İşlt. Sibel DAĞDEVİREN (3600)

Yazı İşleri
► Bil.İşlt. Ahmet YIRTICI (1631)
► Bil.İşlt. Hüseyin TEMEL (1631)
► Söz.Personel Tuba AVCI (1631)

Satınalma
► Söz.Personel Ş.Mehmet DİLEK (1632)

Teknik Personel
► Teknisyen Yenal ÇALKAM (1603)

Arşiv Odası
► Bil.İşlt. Ayhan KILINÇ (1603)

Müdür Sekreteri
► Söz.Personel Deniz VURAL (1635)

Giyim Kuşam Odası
► Tek.Yrd. Nurettin BOZKURT (1619)

Çayocağı ve Fotokopi
► Söz.Personel Emrah ORHAN (1619)

 

 

PERSONEL