• 0 (342) 317 16 01 veya 0 (342) 317 1635

A-GENEL KOŞULLAR:

1- 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılır.

2- Öğrencinin kayıtlı bulunduğu sınıf veya yarıyıldaki aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.

3- Yatay geçiş yapacak olan öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

4- Öğrencinin bulunduğu sınıf ve yarıyıldaki tüm derslerinden başarılı olması ve Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden 2.80 veya 100 üzerinden 78 olması gerekir.

5- Öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıla ait TYT puanı yatay geçiş için başvurduğu bölümün, ilgili yıldaki istenilen TYT puanından en fazla 10 puan daha düşük olabilir.

6- Öğrenim gördüğü bölüme Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmiş olması gerekir.

7- Yatay geçiş değerlendirmelerinde öğrencilerin genel not ortalaması ve üniversiteyi kazandığı yıla ait TYT Puanı esas alınır.  Bu puanlar hesaplanırken TYT yerleştirme puanının %60’ı  ve GANO’sunun %40’ı alınarak yatay geçiş puanı hesaplanır.

 

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi için yatay geçiş başvuruları 01.08.2024-15.08.2024 tarihleri arasında yapılacak olup konservatuvarımıza şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

(15.08.2024 tarihinden sonra Fakültemize ulaşan başvurular geçersiz olacaktır)

 

C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Elektronik imzalı, barkodlu veya ıslak imzalı belgelerden herhangi biri kabul edilmektedir. Sadece ders içerikleri Yüksekokulunuzun ya da Fakültenizin web sayfasından çıktı olarak alınabilir. (Bunların dışındaki fotokopi, whatsapp çıktısı vs belgeler kabul edilmeyecektir) Yanlış veya eksik evrakı olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak olup, başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Başvuru Formu. Başvuru formu için tıklayın

2- Transkript (Not belgesi)    

3- Ders İçerikleri (Bağlı olduğunuz müfredat dersleri ya da aldığınız ders isimleri değil; almış olduğunuz derslere ait içerikler)

4- TYT Sonuç Belgesi (Kazandığı yıla ait)

5- Öğrenci Belgesi

6- Disiplin Durum belgesi

 

D- SONUÇLARIN DUYURULMASI:

28.08.2024 tarihinde sonuçlar açıklanacak olup, duyurusu web sayfamızda yapılacaktır.

 

E- KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:

Kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri için kesin kayıt tarihleri süresi içerisinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 4 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

 

F- KESİN KAYIT TARİHLERİ :

Asil Liste Kayıtları       : 02.09.2024 - 04.09.2024

Yedek Liste İlanı          : 05.09.2024

Yedek Liste Kayıtları    : 05.09.2024