“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
I.Aşama
Piyanodan verilecek olan 2 tane tek ve 3 tane çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme. Verilecek ritimleri algılayıp tekrarlayabilme. (3 tane) Verilecek olan ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)
II.Aşama
Piyanodan aynı anda verilecek olan 1 tane çift, 2 tane üçlü sesleri algılayıp tekrarlayabilme. Piyanodan verilecek ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane) Verilecek ritimleri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane) Hazırladığı bir eseri, çalgısı ile seslendirmesindeki becerisi değerlendirilecektir. Hazırladığı bir eseri (T.S.M. / T.H.M.) seslendirmedeki becerisi değerlendirilecektir.

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
I.Aşama
Piyanodan verilecek olan 2 tane tek ve 3 tane çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme. Verilecek ritimleri algılayıp tekrarlayabilme. (3 tane) Verilecek olan ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane.)
II.Aşama
Piyanodan aynı anda verilecek olan 1 tane çift, 1 tane üçlü sesleri algılayıp tekrarlayabilme. Piyanodan verilecek ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane). Verilecek ritimleri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane) Hazırladığı bir eseri (T.S.M. / T.H.M.) seslendirmesindeki (sesi ile) becerisi; ses sağlığı, ses genişliği, entonasyon (ses yüksekliklerini mutlak bir doğrulukta verebilme) ve yorum açısından değerlendirilecektir.

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
I.Aşama
Piyanodan verilecek olan 2 tane tek ve 3 tane çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme. Verilecek ritimleri algılayıp tekrarlayabilme. (3 tane) Verilecek olan ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane).
II.Aşama
Piyanodan aynı anda verilecek olan tek ve çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme. Piyanodan verilecek ezgiyi algılayıp tekrarlayabilme. Verilecek ritimleri algılayıp tekrarlayabilme. Gösterilen adım, adım cümlesi ve oyunları algılayarak tekrarlayabilme. Gösterilen denge ve esneklik hareketlerini yapabilmesi değerlendirilecektir.


"Bu sayfada yer alan bilgiler 2014-2015 özel yetenek sınavı tanıtım kılavuzundan alınmıştır. Kılavuzda yer alan bilgiler Yüksekokul ve Yönetim Kurulunca her yıl yeniden düzenlenmekte olup, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylarından sonra ilan edilmektedir. Konservatuarımız burada yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir."

29 Aralık 2016 Perşembe;
Saat 14.00
Gaziantep' in düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıl dönümü; "Türk Halk Müziği Konseri; "Nizip Ticaret Borsası Salonu"

facebook twitter google+ youtube