• 0 (342) 360 1026

 

   MÜDÜR
   Doç.Dr. Zinnur GEREK
 

 

 

 

   MÜDÜR YARDIMCILARI
   Öğr.Gör. Adil ÇETE
   Öğr.Gör. Yusuf ÖZBAŞ
 

 

 

 

 

   YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
   Aysel BAYRAK