• 0 (342) 360 1026

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılı I. ve II. öğretime; Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Özel Yetenek Sınavları Giriş Yönergesine Göre, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır.

I. AŞAMA

1.  Piyanodan verilecek olan 2 tane tek ve 3 tane çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme.

2.  Verilecek ritmleri algılayıp tekrarlayabilme. (3 tane)

3.  Verilecek olan ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)

II. AŞAMA

1.  Piyanodan aynı anda verilecek olan 1 tane çift, 2 tane  üçlü sesleri algılayıp tekrarlayabilme.

2.  Piyanodan verilecek ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)

3.  Verilecek ritmleri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)

4.  Hazırladığı bir eseri, çalgısı ile seslendirmesindeki becerisi değerlendirilecektir.

5.  Hazırladığı bir eseri (T.S.M./T.H.M.) seslendirmedeki becerisi değerlendirilecektir.

SINAV PUAN DEĞERLERİ

I.Aşama    a) Tek-Çift Ses İşitme= 50 puan

I.Aşama    b) Ritm Hafıza= 30 puan

I.Aşama    c) Ezgi Hafıza= 20 puan

II.Aşama   a) Çift-Üç Ses İşitme= 30 puan

II.Aşama   b) Ezgi Hafıza= 20 puan

II.Aşama   c) Ritm Hafıza= 20 puan

II.Aşama   d) İcra (çalgı)= 20 puan

II.Aşama   e) Sesi kullanma= 10 puan