• 0 (342) 360 1026

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılı I. ve II. öğretime; Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Özel Yetenek Sınavları Giriş Yönergesine Göre, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır.

I. AŞAMA

1.  Piyanodan verilecek olan 2 tane tek ve 3 tane çift sesleri algılayıp tekrarlayabilme.

2.  Verilecek ritmleri algılayıp tekrarlayabilme. (3 tane)

3.  Verilecek olan ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)

II. AŞAMA

1.  Piyanodan aynı anda verilecek olan 1 tane çift, 1 tane  üçlü sesleri algılayıp tekrarlayabilme.

2.  Piyanodan verilecek ezgileri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)

3.  Verilecek ritmleri algılayıp tekrarlayabilme. (2 tane)

4.  Hazırladığı bir eseri (T.S.M. / T.H.M.) seslendirmesindeki (sesi ile) becerisi; ses sağlığı, ses genişliği, entonasyon (ses yüksekliklerini mutlak bir doğrulukta verebilme) ve yorum açısından değerlendirilecektir.

SINAV PUAN DEĞERLERİ

I.Aşama    a) Tek-Çift Ses İşitme= 50 puan

I.Aşama    b) Ritm Hafıza= 30 puan

I.Aşama    c) Ezgi Hafıza= 20 puan

II.Aşama   a) Çift-Üç Ses İşitme= 20 puan

II.Aşama   b) Ezgi Hafıza= 20 puan

II.Aşama   c) Ritm Hafıza= 20 puan

II.Aşama   d) Sesin sağlığı= 10 puan

II.Aşama   e) Sesin genişliği= 10 puan

II.Aşama   f) Entonasyon= 10 puan

II.Aşama   g) Yorum= 10 puan