• 0 (342) 360 1026

Akademik İş Birliği Protololü

Konservatuvar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Üzeyir Hacıbeyli Adına Bakü Müzik Akademisi arasında kültür ve sanat alış verişine olanak sağlamak, müşterek kültürler hakkında bilgi edinmek ve her iki ülkenin milli musıkisinin aynı kökten gelmesi ve aynı alanda eğitim vermesi sebebiyle birbirlerine akademik çalışmalarda yardımcı olmak amacıyla «Akademik İşbirliği Protokolü» imzalanmıştır.

İmzalanan Protokol çerçevesinde;

  • Müşterek ilmi araştırmalar, derlemeler yapmak.
  • Müşterek ilmi konferanslar, kongreler, seminerler, sempozyumlar yapmak.
  • Müşterek dergi ve her türlü basılı, görsel işitsel yayın yapmak.
  • Her iki kuruluş müşterek alanlarda karşılıklı olarak doçent, doktora ve yüksek lisans düzeyinde öğretim elemanlarına ve mezunlarına destek olup, imkan hazırlayarak akademik çalışmalar yaptırmak.
  • Kostüm, müzik aletleri vb. konularda bağış yapma satın alma yoluyla karşılıklı alışveriş yapmak için destek olmak.
  • Arşiv ve dokümantasyon desteği sağlamak.
  • Her iki ülkede müşterek gösteriler, konserler düzenlemek, birlikte ekipler hazırlayarak, Türk dünyası oyunlarını ve müziklerini geniş kitlelere tanıtmak.
  • İstenilen ve seçilen konularda öğretim elemanlarına karşılıklı üç aydan- bir yıla eğitim, seminer, dinleti, gösteri; master ve doktora alanlarında misafir öğretim elemanı gidiş gelişini sağlamak. 

Toplumsal Duyarlılık Projesi

11/07/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9.ve 10.maddeleri ile Üniversite Senatosu’nun 29.09.2009 tarihli toplantısının 3.maddesine dayanılarak yönergesi hazırlanmıştır.

Amacı; Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı bütün fakülte ve yüksekokullarda verilecek olan Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP- ders kodu) dersinin uygulanması ile bu dersin yürütülmesinde görevli koordinatörlük ve kurulların çalışma esaslarını düzenlemektir.

TDP dersinin amacı; Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi öğrencilerine, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, toplumsal projelerinin uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırmayı amaçlar. Ayrıca öğrencilerimize misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, vefakarlık, diğer insanların dertlerine karşı duyarlılık, yardımseverlik, sevgi, saygı, hoşgörü, tahammüllü olmak … gibi sanayileşmenin ve şehirleşmenin doğurduğu ortamda unutulan kültürel değerleri yeniden hatırlatma, toplumun olumsuzluklara karşı direncini sağlayan bu çeşit yararlı geleneklerin devam etmesinin gerekliliğini anlatmak da amaçlar arasındadır. Hedefi; Ders kapsamında yapılacak etkinlikler ile öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir.

Bu proje kapsamında Konservatuvarımızda oluşturulan projeler;

Temel Bilimler Bölümü - O Benim Çalgım

Ses Eğitimi Bölümü - Bende Şarkı Söylemek İstiyorum

Türk Halk Oyunları Bölümü - Hayatın Ritmi