“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

GÜNCEL
Konservatuvar bünyesinde II. öğretim 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la Değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi, 2809 Sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince, 12.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Temel Bilimler Bölümü ile Ses Eğitimi Bölümlerinde açılmış olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitime başlanmıştır. Müzikoloji Bölümünde yeterli öğretim elemanı olmadığından dolayı henüz öğrenci alınmamış olup, tezli yüksek lisansın açılması için de çalışmalar devam etmektedir.

Konservatuvar binasının 2013 yılı içerisinde boya, parke, seramik vb. döşenerek bakım ve onarımı yapılmıştır

Konservatuvar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Üzeyir Hacıbeyli Adına Bakü Müzik Akademisi arasında kültür ve sanat alış verişine olanak sağlamak, müşterek kültürler hakkında bilgi edinmek ve her iki ülkenin milli musikisinin aynı kökten gelmesi ve aynı alanda eğitim vermesi sebebiyle birbirlerine akademik çalışmalarda yardımcı olmak amacıyla «Akademik İşbirliği Protokolü» imzalanmıştır

Eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacıyla Konservatuvara bağlı 80.Yıl Öğrenci Kültür Merkezi binası içerisinde bulunan stüdyonun faaliyete geçirilmiş ve döner sermaye kapsamında işletime üretime başlamıştır.


Yükseköğretim Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereğince eğitim-öğretim amaçları gözetilerek ve ana ilkeleri doğrultusunda, gelişen bilimsel ve teknolojik esaslara dayanarak öğrencilere aktarılması sağlanır. Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içerisinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere kazandırılır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ders kataloğu değiştirilmiş ve hazırlık eğitimi kaldırılarak bölümümüzde 4 yıl lisans eğitim-öğretimi verilmektedir. Ayrıca başarılı olan öğrencilerimiz mezuniyetinden sonra pedogojik formasyon dersi alabilmektedirler. Bölümümüz 3 bölümden 4’ e, öğrenci sayımız da 372 den (I. öğretim 365, II. öğretim 60) toplam 425’ e yükselmiştir.

Konservatuvarımız yöre ve ülke kültürü açısından önemli araştırma ve derleme çalışmalarına ağırlık vermekte ve elde ettiği verileri bilimsel platformda sergilemeye çalışmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda hem derlenen kültürel değerlerimizi halka sunmak hem de öğrencilerin almış oldukları eğitimi pekiştirmek, pratiğe dökmek ve öğrencilerin kendilerini mesleki yönden sergilemek amacıyla konser ve gösteriler yapılmakta, bu sayede hem halkla bağlantılar güçlendirilmekte hem de eğitim seviyesi hızla yükseltilmektir

Geçen 26 yıl içerisinde, ülke ve dünya kültürüne sanat yolu ile katkıda bulunan tam donanımlı, iş ve meslek yeterliliğine sahip “sanatçı” ve “eğitimci” hüviyeti ve sorumluluğu kazanmış bir çok mezun vermiş olan konservatuvarımız bu süreç içerisinde artan öğrenci ve personel sayısı ve zamana bağlı tecrübe ve deneyimleriyle sürekli ilerlemiş ve Konservatuvarımızda çağdaş bir eğitim verilerek Türkiye üniversiteleri arasında seçkin bir yer edinmiştir.

29 Aralık 2016 Perşembe;
Saat 14.00
Gaziantep' in düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıl dönümü; "Türk Halk Müziği Konseri; "Nizip Ticaret Borsası Salonu"

facebook twitter google+ youtube