“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

I.ÖĞRETİM
1987 yılında 27.06.1987 tarih ve 19500 Sayılı Kanunla Gaziantep Üniversitesi Türk Musıkısi Devlet Konservatuvarı kurulmuştur. 2009 yılında Müzikoloji Bölümü ve bölüme bağlı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalının kurulmasıyla, 4 bölüm ve beş anasanat dalı ile 1 anabilim dalından oluşmaktadır.

Temel Bilimler Bölümü

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Ders Kataloğu
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Ders Kataloğu
Ses Eğitimi Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Ders Kataloğu
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Ders Kataloğu
Türk Halk Oyunları Bölümü
Türk Halk Oyunları Bölümü Ders Kataloğu
Müzikoloji Bölümü
Müzikoloji Bölümü Ders Kataloğu

II.ÖĞRETİM
Konservatuvar bünyesinde II. öğretim 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la Değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi, 2809 Sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince, 12.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Temel Bilimler Bölümü ile Ses Eğitimi Bölümlerinde açılmış olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitime başlanmıştır.

YÜKSEK LİSANS
Müzikoloji Bölümünde yeterli öğretim elemanı olmadığından dolayı henüz öğrenci alınmamış olup, tezli yüksek lisansın açılması için de çalışmalar devam etmektedir.

ERASMUS
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

FARABİ
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Detaylı bilgiye;
http://www1.gantep.edu.tr/~farabi adresinden ulaşabilirsiniz.

İŞBİRLİĞİ VE PROJELER
Akademik İş Birliği Protololü
PDF
Toplumsal Duyarlılık Projesi
PDF

29 Aralık 2016 Perşembe;
Saat 14.00
Gaziantep' in düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıl dönümü; "Türk Halk Müziği Konseri; "Nizip Ticaret Borsası Salonu"

facebook twitter google+ youtube